+ 123 132 1234          email@tencongty.com
    
logo
 + 123 132 1234
Tin mới nhất
nuoc-mat
Quan trắc nước mặt tự động là quá trình đo đạc các yếu tố tác động lên...
do-tim-ro-ri-nuoc
Dò tìm rò rỉ nước là việc làm cần thiết phải thực hiện khi nghi ngờ đường...
xu-ly-nuoc-cap
Hiện nay, nước ta đang đối mặt với thách thức lớn về hiện trạng ô nhiễm nguồn nước, nhất...

Quan trắc nước mặt

Quan trắc nước mặt tự động là quá trình đo đạc các yếu tố tác động lên chất lượng nước trên bề mặt sông hồ một cách liên tục. Từ đó có thể theo dõi diễn biến chất lượng nước và đưa ra các đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.
nuoc-mat
MỤC ĐÍCH
Khống chế chất lượng nước sông xuyên biên giới;
Khống chế chất lượng nước từ nguồn sông (khi tác động của con người đến chất lượng nguồn nước là chưa đáng kể)
Đánh giá được tác động của các nguồn xả thải lớn như: các thành phố, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp… tới chất lượng nước mặt (các trạm này phải đặt ở phía hạ lưu các hộ xả thải lớn);
Khống chế chất lượng nước dòng chính sông (trạm môi trường nền)
Đánh giá được tác động tổng hợp (đặt ở vùng cửa sông vừa chịu tác động của xả thải, vừa chịu tác động của thủy triều, vừa chịu tác động môi trường nước tự nhiên).
Các chỉ tiêu cần quan trắc

pH/nhiệt độ
DO
TSS/độ đục
COD
Amoni
Nitrate
EC/TDS/độ mặn
Mực nước/lưu tốc
Đo đa chỉ tiêu
Lấy mẫu tự động
…..
Ngày đăng: 29/08/2020 21:12:25
Các tin khác
Hotline